Pathfinders
Pathfinderzy należą do Plutonu Pathfinderów, który jest częścią 16 Air Assault Brigade. W plutonie znajduje się przeważnie ok. 30 żołnierzy, dowodzony przez doświadczonego oficera w stopniu kapitana lub majora, mając za swojego zastępcę chorążego - warto przy tym zaznaczyć, że w zwykłej piechocie czy w Royal Marines plutonem dowodzi młody oficer po szkole w stopniu podporucznika, a jego zastępcą jest sierżant (majorowie zazwyczaj dowodzą kompanią).

Pluton podlega dowództwu Brigade HQ, które znajduje się w Colchester, Essex, Anglia. Pluton może operować samodzielnie lub jako część siły uderzeniowej, posiadając własne małe, polowe HQ (składające się z oficera w stopniu kapitana oraz podoficera w stopniu sierżanta). Pluton jest podzielony na kilka drużyn, które składa się z 4-6 żołnierzy + dowódca (podoficer).

1. Maska z tlenem - ponieważ Pathfinderzy skaczą z dużych wysokości, zakładają maski z tlenem na 6 minut przed skokiem. Bez maski tlenowej skoczek straciłby przytomność w czasie poniżej 3 minut.
2. Rączka spadochronu zapasowego - Druga rączka odpowiedzialna za otwarcie zapasowego spadochronu. Jeśli skoczek z jakiekolwiek przyczyny nie jest w stanie samodzielnie pociągnąć rączki, spadochron otworzy się automatycznie na wysokości 450 metrów.
3. Zwalniacz głównego spadochronu - Ta mała rączka jest odpowiedzialna za otwarcie się głównego spadochronu.
4. Bergan i oporządzenie - Pathidner musi mieć ze sobą wszystko co potrzeba, aby móc operować i przetrwać za liniami wroga. Jego ekwipunek (bergan + oporządzenie) może ważyć nawet 84 kg.
5. Spadochrony (zapasowy i główny - na plecach skoczka) - Spadochron główny i zapasowy znajdują się na plecach skoczka. Po pociągnięciu rączki odpowiedzialnej za otwarcie się głównego spadochronu, czasza potrzebuje 5 sekund, aby się w pełni otworzyć.
6. Rączki zwalniaczy spadochronu (spadochron główny i zapasowy) - Jeśli główna rączka odpowiedzialna za otwarcie się głównego spadochronu zawiedzie, skoczek ma "zapasową" rączkę na swoim lewym ramieniu (w kolorze czerwonym). Gdy i to zawiedzie, zaraz obok (także na lewym ramieniu) znajduje się rączka zwalniająca spadochron zapasowy. Gdy także i ta rączka zawiedzie, skoczek może sięgnąć po zapasową rączkę (patrz punkt 2).
7. Karabin - Pathfinderzy skaczą z karabinem gotowym do akcji (załadowany i przeładowany) od razu po wylądowaniu. Karabin jest przytroczony ciasno do skoczka (lufą w dół), oraz zabezpieczony wytrzymałym sznurkiem, aby karabin nie odpadł i nie zgubił się w czasie skoku (przed lub w momencie otwarcia się czaszy).
8. Wysokościomierz - Skoczek musi wiedzieć, w którym momencie otworzyć spadochron (dlatego w czasie opadania musi spoglądać na wysokościomierz). Gdy wskazówka zbliża się do 1500 metrów, skoczek pociąga za rączkę, otwierającą główny spadochron.
Kto może zostać pathfinderem?
Pathfinderem może zostać każdy żołnierz sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii, jednak do selekcji przystępują żołnierze posiadający już kwalifikację Para. Dodatkowo pozycja jest otwarta tylko dla mężczyzn (ponieważ główną zadaniem skoczków jest operowanie za liniami wroga; w Armii Brytyjskiej kobietom nie wolno służyć w jednostkach frontowych: piechocie czy w wojskach pancernych).
Selekcja
Selekcja do Pathfinder Platoon jest niemal tak samo trudna, jak w selekcjach do UK Special Forces (dzięki czemu skoczkowie mogą współpracować z SAS i SBS). Podobnie jak w przypadku SF Selection, selekcja do Pathfinderów jest ściśle zintegrowana ze szkoleniem - jeśli na którykolwiek etapie kandydat nie jest w stanie czegoś opanować lub zrobić: to natychmiast odpada. Selekcja jest podzielona na 5 faz:
I. Sprawność fizyczna i nawigacja jako grupa
II. Sprawność fizyczna i nawigacja indywidualnie
III. Szkolenie patrolowe oraz rozpoznawcze
IV. Obsługa broni palnej i praca z materiałami wybuchowymi
V. SERE (Survive, Evade, Resist & Extract) czyli Przetrwanie, Pozostawanie niewykrytym, Opór i Ucieczka (w razie wpadnięcia w ręce wroga).

W czasie tych 5 faz, ochotnicy muszą opanować takie umiejętności jak: nadawanie sygnałów radiowych na różnych częstotliwościach (HF, VHF, UHF), przebyć 60 km marszobiegiem w górach południowej Walii, szczegółowy zwiad na tyłach wroga pozostając niewykrytym, operowanie w 4-6 osobowych drużynach, obsługa karabinu C8 oraz pistoletu Sig P226, ćwiczenia z taktyki z użyciem ostrej amunicji zamiast ślepej itd.

Po sukcesywnym zaliczeniu wszystkich 5 faz, ochotnik dostaje się do plutonu na tzw. okres próbny, który trwa rok. W czasie tych 12 miesięcy skoczek wykonuje czynną służbę w plutonie oraz jest odsyłany na różne szkolenia, które musi przejść i zdać, jeśli chce pozostać w plutonie. Ochotnicy przechodzą takie szkolenia jak z np. nauki języka obcego, zaawansowanej pierwszej pomocy, operowanie w terenie górzystym, zabudowanym, dżungli i pustyni.

Powrót