P Company
W P Coy (skrót od Pegasus Company) jest przeprowadzana Pre-Parachute Selection (selekcja) dla tych wszystkich, którzy chcą zdobyć prawo do noszenia skrzydełek spadochroniarskich na rękawie oraz beretu w kolorze Maroon na swoim czerpie (selekcji nie muszą jedynie przechodzić żołnierze Royal Marines oraz UK Special Forces). Selekcja jest przeprowadzana w domu całej piechoty Armii Brytyjskiej: w ITC Catterick. P Company przeprowadza 3 różne kursy: dla rekrutów prosto z cywila, dla żołnierzy armii regularnej oraz terytorialnej. Cała selekcja jest zakończona tzw. Test Week (tydzień testów), w czasie którego każdy ochotnik na skrzydełka musi przejść i zaliczyć 8 Testów. Po sukcesywnie zakończonej selekcji kandydat rozpoczyna Basic Parachute Training.
Oto szczegóły poszczególnych 3 kursów P Coy:
 1. PARACHUTE REGIMENT RECRUIT PPS - kurs dla tych wszystkich kandydatów na spadochroniarza prosto z cywila. Po przejściu selekcji (będącym jednocześnie szkoleniem piechoty) i zdaniu kursu spadochroniarskiego, świeżo upieczony skoczek trafia do jednego z trzech regimentów PARA. Selekcja trwa 20 tygodni i jest podzielona na 3 etapy:
  • I. SCREENING - ochotnicy muszą stawić czoło nietypowemu torowi przeszkód zwanemu Trainasium, przebiec 1.5 mili na czas, oraz przebyć 8 mili marszobiegiem (na czas).
  • II. BUILDUP - ochotnicy przechodzą typowe szkolenie piechoty: marszobiegi z ekwipunkiem, biegi przełajowe, pierwsza pomoc, czytanie i praca z mapą, fieldcraft, atak na bagnet, pływanie itp.
  • III. TEST WEEK - tydzień 8 Testów, który zdeterminuje czy kandydat może przejść szkolenie spadochroniarskie.
  Po zaliczeniu selekcji przyszły skoczek ma prawo do noszenia beretu w kolorze Maroon.
 2. ALL ARMS REGULAR PPS - kurs dla żołnierzy z armii regularnej. Kandydaci All-Arms przechodzą szybką wersję "Buildup" (patrz: Parachute Regiment Recruit, powyżej), która trwa 2 i pół tygodnia i która ma na celu sprawdzenie czy kandydat posiada podstawową wiedzę i umiejętności piechoty. Po zakończonym etapie Builup kandydaci przechodzą 8 testów. Po przejściu selekcji i zdaniu kursu spadochroniarskiego żołnierz posiada status Para Qualifeid i może (lecz nie musi) służyć w 16 Air Assault Brigade.
 3. TA PARACHUTE REGIMENT - kurs dla żołnierzy armii terytorialnej. Kurs ten jest identyczny do kursu All-Arms Regular (patrz powyżej) z tą różnicą, że w czasie 8 Testów kandydaci mają troszkę więcej czasu w każdym teście oraz dodatkowo nie muszą zdawać jednego z testów (20 Mile Endurance March). Po przejściu selekcji i zdaniu kursu spadochroniarskiego żołnierz posiada status Para Qualified i należy do TA Parachute Regiment (4 PARA).
8 Testów
 1. 10 MILER - Kandydaci są podzieleni na drużyny, w których razem muszą przemaszerować dystans 16km. Każdy z kandydatów ma na sobie obciążenie w postaci karabinu oraz bergana o wadze 16kg. Dystans musi być pokonany w czasie poniżej 1 godziny i 50 minut.
 2. TRAINASIUM - Nietypowy tor przeszkód, wiszący 18 metrów nad ziemią. Ten test ma za zadanie sprawdzić, czy kandydat ma lęk wysokości i czy jest w stanie wykonywać polecenia na dużej wysokości.
 3. LOG RACE - Ośmiu żołnierzy ma za zadanie przenieść słup telegraficzny (ważący 60kg) na odległość 1.9 mili (3.1 kilometra).
 4. 2 MILE MARCH - Kandydat musi przebiec 2 mile (3.2km) w czasie poniżej 18 minut. Każdy kandydat ma na sobie obciążenie w postaci kurtki, hełmu, karabinu oraz bergan ważący 16kg.
 5. STEEPLECHASE - Bieg przełajowy na odległość 1.8 mili (2.9km), zakończony torem przeszkód. Kandydaci mają na sobie obciążenie w postaci hełmu; oceniana jest prędkość.
 6. MILLING - Kandydaci są dobierani w pary według podobnego wzrostu i wagi, otrzymują rękawice bokserskie, po czym mają walczyć ze sobą przez 60 sekund. Oceniana jest determinacja i wola walki; wygrana/przegrana/technika walki nie jest brana pod uwagę.
 7. 20 MILE ENDURANCE MARCH - Kandydat musi pokonać 20 mil (32km) zróżnicowanego terenu w czasie poniżej 4 i pół godziny. Każdy kandydat ma na sobie obciążenie w postaci karabinu i bergana (ważącego 16kg).
 8. STRETCHER RACE - Kandydaci są podzieleni na grupy po 16 ludzi w każdej. Każda grupa ma przydzielane jedne nosze (ważące 79kg), które mogą być niesione tylko przez 4 kandydatów jednocześnie, przez ściśle określony czas. Grupa ma do pokonania 5 mil (8km).


Basic Parachute Course
Podstawowe szkolenie spadochroniarskie odbywa się w szkole spadochroniarskiej No. 1 Parachute Training School, która mieści się w bazie RAF Brize Norton. Basic Parachute Course trwa 4 tygodnie, w czasie których kandydaci są uczeni techniki skakania, opadania i lądowania. Aby kandydat mógł otrzymać swoje skrzydełka, musi zaliczyć 8 skoków z samolotu (w tym jeden nocny). Oprócz tego kandydaci są uczeni także innych technik takich jak: skakanie bez i z ekwipunkiem, skok indywidualny, skok grupą, kontrolowanie kierunku opadu, rozplątywanie linek, sposobu walki gdy np. zawieszony na drzewie lub wieży kościoła, akcje w czasie kolizji z innym spadochroniarzem, lądowanie w wodzie itd.
Swoje pierwsze skoki kandydaci wykonują bez ekwipunku, skacząc z balonu z wysokości 800 metrów. Po zaliczeniu tych skoków kandydat jest rzucany na głęboką wodę czyli skacze z samolotu C-130 Hercules. Pierwsze 3 skoki są wykonywane bez ekwipunku, w ciągu dnia. 4 skok jest nadal bez ekwipunku, lecz wykonywany w nocy. Druga połowa skoków jest wykonywana już z pełnym ekwipunkiem.
Po zaliczeniu wszystkich 8 skoków z Herculesa, kandydat otrzymuje swoje skrzydełka spadochroniarza z rąk dowódcy szkoły spadochroniarskiej No. 1 Parachute Training School.

Powrót