L98A1 Cadet General Purpose Rifle

ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2010
DPM-SOLDIER.PL

Opis
Karabinek szkoleniowy L98A1 jest powtarzalną wersją L85A1. Karabinek był w użytku w latach 1987-2009. Był fasowany kadetom z sił lądowych, lotniczych, morskich oraz szkółek oficerskich. Różnica polega na tym, że wyeliminowano w nim węzeł gazowy, nie można też wystrzeliwać z niego granatów nasadkowych (z których Wielka Brytania i tak zrezygnowała). Broń wyposażono tylko w mechaniczne przyrządy celownicze. Powstały dwa modele tego karabinku: L98A1 CGP (Cadet General Purpose; karabinek strzelający) oraz L98A1 CDP (Cadet Display Purpose, nie strzelającą, wersja szkolna).

Przy projektowaniu karabinka, MoD zatroszczył się o swój budżet a także obezpieczeństwo tysięcy członków należących do zapomnianej, półdarmowej, zdyscyplinowanej armii terytorialnej Army Cadets. Po pierwsze jak widać na zdjęciu - MoD zrezygnował z projektowania oddzielnego karabinka dla kadetów. Postanowił zaś przerobić samoczynno-samopowtarzalny L85A1 na powtarzalny karabin, nazwać go L98A1 - i oddać kadetom. Troska MoDu o swoich młodocianych polegała na tym, że kadet nie mógł strzelać seriami, a przeładowanie po każdym strzale wymagało sporej siły - tym samym przypadkowe, wzajemne postrzelenie się przez kadetów na strzelnicy zostało sprytnie ograniczone do minimum.
Ponieważ karabinek był powtarzalny, bazujący na konstrukcji L85A1 z ciężką lufą, karabinek oddawał idealne strzały do 300 metrów (tak, jak w armii). Nawet pod koniec swojej służby - gdzie różne części zaczynały odpadać od samego patrzenia się na nie - z karabinku wciąż można było celnie strzelać. Kadeci z sił lądowych są doskonale przeszkolonymi strzelcami wyborowymi: najlepszych 10 strzelców z każdego batalionu co roku spotyka się na zawodach strzeleckich, na sławnych strzelnicach Bisley, w Anglii.

Do 2007 roku kadeci (starsi podoficerowie) przechodzili obowiązkowe szkolenie ze strzelania z L86 z SUSATem - krótkie serie, wspieranie ataku, strzelanie na odległości powyżej 300 metrów itd. Szkolenia odbywały się do momentu... odebrania L86 przez MoD - armii brakowało lekkiej broni wsparcia w Iraku i Afganistanie.

W 2009 roku karabiny L98A1 zostały wycofane i zastąpione przez przez L98A2. "Nowy" model L98A2 jest samopowtarzalną wersją L85A2. Różnica polega na tym, że L98A2 ma zdemontowany przełącznik ognia. Praktycznie, kadet który wstąpi do armii jest już doskonale obeznanym i przeszkolonym strzelcem wyborowym, który wymaga jedynie nauczenia strzelania krótkimi, kontrolowanymi seriami.
Powrót