L11A1 Heavy Machine Gun M2HB

Tekst pochodzi z Broń strzelecka lat osiemdziesiątych autorstwa Stanisława Kochańskiego, str. 272, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1985

Dane techniczne
 • Rodzaj: wielkokalibrowy karabin maszynowy (ang. Heavy Machine Gun)
 • Oznaczenie UK: L11A1
 • Przezwiska: .50 cal, fifty-cal
 • Długość całkowita: 1653 mm
 • Długość lufy: 1143 mm
 • Masa karabinu: 39,1 kg
 • Masa podstawy: 20 kg
 • Liczba (szt.)/skok bruzd: 8 o skoku 381 mm
 • Prędkość początkowa pocisku: zwykły pocisk M2 o masie 46 g wynosi 858 m/s
 • Szybkostrzelność teoretyczna: 450-600 strz/min
 • Nabój: 12,7 x 99mm NATO
 • ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2010
  DPM-SOLDIER.PL

  Wielokalibrowe karabiny maszynowe - wprowadzenie
  Wielokalibrowe karabiny maszynowe są zespołową bronią strzelecką przeznaczoną do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych oraz nisko lecących celów powietrznych. Wkm-y są bronią dużej mocy pozwalającą na prowadzenie skutecznego ognia na odległości lub pułapie do 2000 m. Maksymalna donośność pocisków wynosi około 6000-7000 m. Wkm-y są używane w pododdziałach piechoty do strzelań naziemnych lub przeciwlotniczych, a także mogą wchodzić w skład uzbrojenia czołgów, samolotów, śmigłowców lub jednostek pływających.

  W strzelaniach do celów naziemnych wielkokalibrowe karabiny maszynowe wykorzystuje się w podobny sposób jak ciężkie karabiny maszynowe, to znaczy pojedynczy wkm instaluje się na podstawie kołowej lub trójnożnej i w takim zestawie uzyskuje się szybkostrzelność praktyczną 80-90 strz/min. Natomiast w strzelaniach lotniczych przeciwlotniczych, gdzie wymagana jest duża gęstość i szybkostrzelność ognia, kilka wielkokalibrowych karabinów maszynowych sprzęga się razem i ustawia na jednej podstawie. Liczba wykorzystywanych karabinów wynosi od 2 do 4, a uzyskiwane w ten sposób zestawy noszą nazwę podwójnie, potrójnie lub poczwórnie sprzężonych przeciwlotniczych karabinów maszynowych. Sprzężenie kilku karabinów zapewnia wzrost szybkostrzelności, ale jednocześnie obniża manewrowość broni z powodu dużej masy takiego zestawu.

  Działanie wielkokalibrowych karabinów maszynowych opiera sie na zasadzie wykorzystania energii gazów odprowadzanych przez boczny otwór w lufie lub na zasadzie wykorzystania energii odrzutu lufy. Zasada wykorzystania energii odrzutu lufy pozwala zmniejszyć oddziaływanie odrzutu całej broni na podstawę, a tym samym uzyskać większą stateczność podstawy. Do zmniejszania oddziaływania odrzutu broni na podstawę służą także urządzenia amortyzujące, instalowane w miejscach połączenia karabinu z podstawą.

  Do zasilania wielkokalibrowych karabinów maszynowych stosuje się taśmy nabojowe ułożone w pojemniku mocowanym na podstawie. Taśmy te, o pojemności 50-150 nabojów, pozwalają uzyskiwać wysoką szybkostrzelność praktyczną. Duża szybkostrzelność powoduje, że wkm-y mają zazwyczaj lufy wymienne.

  Podstawy wkm-ów są zwykle podstawami uniwersalnymi, to znaczy umożliwiającymi strzelanie do celów naziemnych jak i strzelanie przeciwlotnicze. Wkm-y z uniwersalnymi podstawami wyposażone są z reguły w dwa rodzaje przyrządów celowniczych: jeden służy do strzelań do celów naziemnych, drugi zaś do zwalczania celów powietrznych.

  Podstawy do strzelań przeciwlotniczych zapewniają szybkie naprowadzenie karabinów w dużym zakresie kątowym. Zakres ten wynosi od -15° do +90° w płaszczyźnie pionowej oraz pełny obrót (360°) w obie strony w płaszczyźnie poziomej. Szybkości naprowadzania osiągają wartość 50° do 55° na sekundę przy napędzie zmechanizowanym. Stosowane są również urządzenia odciążające dla polepszenia warunków przechodzenia wkm-u z położenia marszowego w bojowe i odwrotnie oraz naprowadzania w płaszczyźnie pionowej.

  12,7 mm Heavy Machine Gun M2HB
  Wielkokalibrowy karabin maszynowy Browning M2 (oznaczenie Brytyjskie: L11A1) z ciężką lufą (HB - heavy barrel) jest bronią na uzbrojeniu w niemal 90 państwach na świecie. Na podstawie trójnożnej (M3 Tripod) służy jako wkm piechoty do strzelań naziemnych, natomiast na podstawach specjalnych pełni rolę broni przeciwlotniczej, zwłaszcza na czołgach i wozach bojowych.

  M2HB działa na zasadzie wykorzystania energii krótkiego odrzutu lufy. Ryglowanie zamka zapewnia klin znajdujący się w komorze zamkowej, podnoszony podczas ryglowania przez pochyloną płaszczyznę wkładki i opuszczany w czasie odryglowania pod działaniem występów odryglowujących ramy spustowej. Mechanizm zasilania przesuwakowy z możliwością zmiany kierunku przesuwu taśmy w prawo lub w lewo.

  Mechanizm uderzeniowy typu iglicznego. Iglica wraz ze sprężyną mieści się w zamku. Mechanizm spustowy ma dwa spusty (dolny i górny) i umożliwa prowadzenie ognia pojedynczego i ciągłego. Przy ogniu pojedynczym naciska się kolejno na dolny i górny spust. Przy ogniu ciągłym wyłącza się spust dolny i naciska tylko na górny.
  Powrót