Blank Firing Attachment

ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2010
DPM-SOLDIER.PL

POWRÓT

BFA to skrót od Blank Firing Attachment czyli odrzutnik do strzelania amunicją ślepą. Dla łatwiejszej identyfikacji w polu (czy żołnierz strzela z ostrej czy ślepej amunicji) nakrętka BFA oraz magazynki są malowane na jaskrawożółty kolor. Do zakręcenia/odkręcenia nakrętki na lufie (część BFA - Lock Nut) regulamin zaleca używania klucza Combination Tool (z zestawu do czyszczenia i konserwacji broni).
Ponieważ ślepaki używane przez Brytyjczyków są niebezpieczne dla zdrowia człowieka (gdy używane nieodpowiednio), brytyjskie BHP wymusiło na armii wprowadzenia dwóch zasad w czasie strzelania ze ślepaków. Po pierwsze: wszyscy powinni nosić ear defenders (zatyczki do uszu). Po drugie: zakaz strzelania do kogokolwiek z odległości mniejszej, niż 50 metrów (co nie zawsze jest praktyczne w CQB).
Powrót