Szkolenie Commando
 • PODSTAWY (TYDZIEŃ 1-3)
  Zapoznanie z rutyną w RMC. Test z matematyki i angielskiego. PT (zaprawa fizyczna). Musztra. Ćwiczenia z bronią. Personal admin czyli fasowanie, używanie i dbanie o mundur i ekwipunek. Testy z pływania i sprawności fizycznej. Pierwsze ćwiczenia na poligonie. Pierwsze ćwiczenia walki w pomieszczeniach. Pod koniec 3 tygodnia rekruci dostają urlop.
 • ZDOLNOŚCI INDYWIDUALNE (TYDZIEŃ 4-10)
  PT oraz pływanie. Musztra i historia korpusu. Ćwiczenia na poligonie (pierwsze ćwiczenia, w czasie których rekruci będą mieli wyfasowaną broń). Historia korpusu. Dalsze ćwiczenia z bronią oraz testy z jego obsługi. Praca z mapą/nauka nawigowania. Kolejne ćwiczenia na poligonie (3 dniowe, tzw. Exercise Quick Cover). Pierwsza pomoc. Strzelanie z ostrej na strzelnicach. Więcej PT. Czytanie mapy. Więcej poligonu - tydzień spędzony w terenie, ćwiczenia z taktyki oraz CQC. Więcej musztry i PT. Szkolenie ze sztuki przetrwania. Testy ze sprawności fizycznej. Szkolenie i strzelanie z LSW. Egzamin z pierwszej pomocy. Ex. Hunter's Moon (4 dni na poligonie). Ćwiczenia z survivalu. Pod koniec 10 tygodnia rekruci otrzymują urlop.
 • ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI (TYDZIEŃ 11-15)
  Rekruci muszą zdać wszystkie testy w tygodniu 11 i 12, aby móc kontynuować. Test z: strzelania ostrą, obsługa broni - L85A2; strzelanie i obsługa broni - LSW. Tydzień 13-15: szkolenia z komunikacji CBRN (Chemical, Biological, Radiological Nuclear). Rzucanie granatem. Metody wyjścia z helikopteru i wody. Obsługa radia. Exercise Running Man (trwające 3 dni), głównie tzw. "Yomping" - przebywanie dużych dystansów w krótkim czasie plus nawigowanie. Tydzień 15: tydzień testów. Rekruci będą testowani ze wszystkiego, czego nauczyli się do tej pory w RM. Aby móc kontynuować szkolenie, rekrut musi zdać wszystkie testy. Po ukończeniu testów, rekruci otrzymują urlop.
 • OPERACJE WOJENNE (TYDZIEŃ 16-25)
  Tydzień 16 zaczyna się ostro dla rekrutów: szkolenia z obsługi radia VFH, Battle Physical Training, obsługa moździerza 51mm, taktyka. Pod koniec tygodnia rekruci wybierają się na wycieczkę w miejsce historycznego pola bitwy (np. plaże Normandii, Francja). Tydzień 17: dalsze ćwiczenia na poligonie, do tego czasu rekruci powinni już perfekcyjnie opanować patrolowanie, zakładanie portu (bazy) oraz metody obserwacji. Tydzień 18: rekruci ćwiczą atak na pozycję wroga na poziomie sekcji i plutonu. Rekruci powinni już perfekcyjnie opanować patrole typu "Idź i zniszcz" oraz robienie zasadzek. Szkolenie obsługi General Purpose Machine Gun (GPMG). W 20 tygodniu rekruci zapoznają się z pojazdem opancerzonym Viking, następnie uczą się metody patrolowania z użyciem pojazdów Viking. Tydzień 22 skupia się na operowaniu i patrolowaniu w terenie zurbanizowanym, CQB (Close Quarters Battle), a także metody okopywania się i obrony pozycji. Tydzień 23: ćwiczenia w operowaniu w terenie zabudowanym oraz praktykowanie CQB. Następnie rekruci przechodzą Exercise (symulację bojową) w terenie zabudowanym i CQB. Pod koniec tygodnia rekruci otrzymują urlop. Po powrocie rekruci są szkoleni w obsłudze LGM (Light Machine Gun). Test z marszobiegu na 12 mil. Strzelanie z LMG. Wizyta w muzeum Royal Marines.
 • KURS COMMANDO (TYDZIEŃ 26-31)
  6-milowy marszobieg. Atak na klif i metody wspinaczki za pomocą liny. Pokonywanie przeszkód wodnych. Próby w Tarzańskim małpim gaju. Ostateczny exercise na poligonie - aby rekrut mógł kontynuować szkolenie, musi zdać test. Wykład o specjalizacjach. Dalsze ćwiczenia w małpim gaju i pierwsze biegi z Endurance Test (test na wytrzymałość, jeden z 4 testów Commando). Musztra. Taktyka na poligonie z użyciem ostrej amunicji. Tydzień 31 jest tygodniem, gdzie rekrut musi przejść i zdać każdy z testów Commando (9 mile speed march, Tarzan & assault course, 30 miler, Endurance course).
 • KING'S SQUAD PASS OUT WEEK (TYDZIEŃ 32)
  Przygotowanie i odprawa na King's Squad Pass Out Parade.
 • Test Commando - szczegóły
  Wszyscy Marines są szkoleni w obsłudze standardowego karabinu piechoty (SA80) a także w obsłudze LSW, kilku rodzajów broni maszynowej, granatów oraz lekkiego moździerza. Commando są także uczeni bardziej "zaawansowanych" umiejętności takich jak patrol, zasadzki, atak na klif, przekraczanie rzeki, survival, kopanie okopów i tworzenie pozycji obronnych.

         TEST 1 Pierwszym testem Commando jest tzw. Six-mile Endurance Test (6 mil = 9 kilometrów). Mając na sobie oporządzenie i karabin, żołnierz najpierw musi przebiec 2 mile przeszkód (takich jak tunele zalane wodą, przeszkody wodne, strumienie wodne, bagna i gęsty las), a potem przebiec z powrotem 4 mile do koszar. Po powrocie do koszar żołnierz idzie na strzelnicę, gdzie ma kolejny test - oddać 10 strzałów, z których min. 6 musi trafić w tarczę. Cały test musi być ukończony w mniej niż 73 minuty.
         TEST 2 Drugim testem jest tzw. Nine-mile Speed March. Żołnierze muszą marszobiegiem przebyć 9 mil w czasie poniżej 90 minut, jako pluton (nie indywidualnie).
         TEST 3 Trzecim testem jest tzw. Tarzan Assault Course - "Tarzański" małpi gaj. Według żołnierzy małpi gaj został stworzony przez diabła, gdy ten miał bardzo zły dzień. Z przeszkód wartych nadmienia jest wspinanie się po linie (30 metrów), przenoszenie żołnierza na plecach (który ma na sobie pełne oporządzenie + karabin), oraz tzw. "re-gain". W re-gain żołnierz musi przesuwać się po linie, która jest powieszona nad wielkim zbiornikiem lodowatej wody. Gdy żołnierz jest m/w w połowie, musi się opuścić na linie i zawisnąć na jednej ręce, po czym podciągnąć się i powrócić do poprzedniej pozycji, i kontynuować przesuwanie się po linie. Żołnierz musi pokonać wszystkie przeszkody w 13 minut, mając na sobie oporządzenie (ważące 14.5 kilograma) oraz karabin.
         TEST 4 Czwartym (i ostatnim) testem jest tzw. Thirty-mile Route March - nazywany też 30-miler (30 mil = 48 kilometrów). Marszo-bieg przez pola i góry Dartmoor który musi być ukończony w 8 godzin. Żołnierz musi mieć z sobą pełne oporządzenie, karabin oraz plecak, w którym niesie między innymi kamizelkę balistyczną oraz hełm.

  Po pomyślnym zdaniu wszystkich 4 testów, Marine oraz oficer mogą nosić zielony (lovat green) beret Marines, jednak nie oznacza to, że ich szkolenie zostało zakończone. Po ukończeniu szkolenia Commando, Marine jest przydzielany do 3 Commando Brigade, do jednej z trzech jednostek piechoty Commando (40, 42 lub 45).

  Powrót