ROYAL AIR FORCE:- KORPUS SZEREGOWYCH, PODOFICERÓW I CHORĄŻYCHAIRCRAFTMAN [skrót: AC] lub AIRCRAFTWOMAN [skrót: ACW]
Jest to odpowiednik Szeregowego WP oraz Recruit BA [oznaczenie NATO: OR-1]. Jest to najniższy stopień w RAFie, nadawany tylko 'rekrutom' w czasie szkolenia; po pomyślnie ukończonym szkoleniu AC/W jest awansowany na Leading Aircraftman [jeśli jest to mężczyzna] lub na Leading Aircraftwoman [jeśli jest to kobieta]. AC/W nie nosi żadnego pagonu.
Stopień ten wprowadzono w 1918 roku, gdy Royal Flying Corps zostało przemianowane na Royal Air Force; AC zastąpił wtedy stopień Air Mechanic 2nd Class.

LEADING AIRCRAFTMAN [skrót: LAC] lub LEADING AIRCRAFTWOMAN [skrót: LACW]
Jest to odpowiednik St. Szeregowego WP oraz Private BA [oznaczenie NATO: OR-2]. LAC/W jest starszy stopniem od AC/ACW lecz niższy stopniem od Senior Aircraftman/Senior Aircraftwoman. LAC/W nosi pagon przedstawiający śmigło dwupłatowe [ustawione horyzontalnie]. Żołnierz o tym stopniu nie może nadzorować innych żołnierzy.
Po raz pierwszy LAC został użyty w 1918 roku, gdy Royal Flying corps zostało przemianowane na Royal Air Force, zastępując używane do tamtego czasu stopień Air Mechanic 1st Class.

SENIOR AIRCRAFTMAN [skrót: SAC] lub SENIOR AIRCRAFTWOMAN [skrót: SACW]
Jest to odpowiednik St. Szeregowego WP oraz Private BA [oznaczenie NATO: OR-2]: SAC/W jest starszy stopniem od LAC/LACW, lecz niższy 'stopniem' od Junior Technician. SAC/W nosi pagon przedstawiający śmigło trzypłatowe. Żołnierz o tym stopniu nie może nadzorować innych żołnierzy.
Poraz pierwszy stopień SAC został wprowadzony 1 stycznia 1951 roku.

SENIOR AIRCRAFTMAN TECHNICIAN lub SENIOR AIRCRAFTWOMAN TECHNICIAN
Jest to odpowiednik St. Szeregowego WP oraz Private BA [oznaczenie NATO: OR-2]: SAC/W Tech jest starszy stopniem od SAC/SACW lecz niższy stopniem od Corporal. SAC/W Tech nosi pagon przedstawiający śmigło trzypłatowe umieszczone w kręgu.
Stopień ten został wprowadzony niedawno, bo dopiero w marcu 2005 roku. SAC/W Tech to żołnierz, którzy przeszedł szkolenie Operational Performance Standard: nie może on nadzorować innych żołnierzy lecz może on wykonywać prace samodzielnie bez nadzoru starszych stopniem.

JUNIOR TECHNICIAN [skrót: Jnr Tech lub JT]
JT jest to odpowiednik St. Szeregowego WP oraz Private BA. Pomimo oznaczenia NATO jako OR-2, JT był stopniem podoficerskim w RAFie, będąc starszym stopniem od SAC/W i niższy stopniem od Corporal. Od 2005 roku RAF nie rozdaje więcej awansów na ten stopień; ci, którzy zostali awansowani na JT przed 2005 roku pozostają w stopniu JT do momentu aż zostaną awansowani na Cpl lub odejdą z RAFu.
JT był stopniem przeznaczonym jedynie dla żołnierzy specjalizujących się w sprawach technicznych oraz dla muzyków wojskowych. Lotnicy w specjalizacjach nie-technicznych awansowali bezpośrednio z [SAC/W] na Corporal'a. Żołnierz o tym stopniu nie mógł nadzorować innych żołnierzy. JT nosił pagon przedstawiający śmigło czteropłatowe.

CORPORAL [skrót: Cpl]
Corporal to odpowiednik St. Kaprala WP [oznaczenie NATO: OR-4]: Cpl jest starszy stopniem od SAC/W Tech i niższy stopniem od Sergeant. Jest to najniższy stopień podoficerski w RAFie. Corporal, podobnie jak w BA i Royal Marines, nosi na pagonie dwa charakterystyczne 'paski'.
Ciekawostka: między 1950 a 1964 rokiem, Cpl w służbach technicznych RAFu był nazywany Corporal Technician i nosił swoje dwa paski do góry nogami.

SERGEANT [skrót: Sgt]
Sergeant to odpowiednik Sierżanta WP [oznaczenie NATO: OR-6]: Sgt jest starszy stopniem od Cpl i niższy stopniem od Flight Sergeant/Chief Technician; jest też równy stopniem Sergeant Aircrew. Sgt, podobnie jak w BA i RMC, nosi na pagonie trzy charakterystyczne 'paski'. Stopień Sergeant nosi podoficer służący na płycie lotniska.
Ciekawostka: w latach 1950-1964 sierżant w służbach technicznych RAFu był nazywany Senior Technician i nosił swoje 3 paski do góry nogami.

SERGEANT AIRCREW [skrót: Sgt Acr]
Sergeant Aircrew to odpowiednik Sierżanta WP [oznaczenie NATO: OR-6]: Sgt Acr jest starszy stopniem od Cpl i niższy stopniem od Chief Technician/Flight Sergeant; jest też równy stopniem Sergeant. Sgt Acr nosi na pagonie trzy charakterystyczne 'paski' oraz orła umieszczonego tuż nad sierżanckimi paskami.
Stopień Sergeant Aircrew nosi podoficer służący na pokładzie samolotu.

CHIEF TECHNICIAN [skrót: CT lub Chf Tech]
Chief Technician to odpowiednik St. Sierżanta WP [oznaczenie NATO: OR-7]: CT jest starszy stopniem od Sgt i młodszy stopniem od Flight Sergeant. CT nosi na pagonie trzy paski z czteropłatowym śmigłem umieszczonymi nad sierżanckimi paskami. Stopień CT otrzymują obowiązuje wśród podoficerów w służbach technicznych i muzyków wojskowych RAFu. Zwracając się do CT używa się tytułu Chief.
Ciekawostka: w latach pomiędzy 1950-64 CT nosili na rękawie trzy paski do góry nogami, nad którymi znajdowała się małą korona.

FLIGHT SERGEANT [skrót: Flt Sgt, F/Sgt, F/S, FSgt lub FS]
Flight Sergeant to odpowiednik St. Sierżanta WP [oznaczenie NATO: OR-7] oraz Staff Sergeant/Colour Sergeant w BA i RMC. Flt Sgt jest starszy stopniem od Sergeant/Sergeant Aircrew/Chief Technician, równy stopniem Flight Sergeant Aircrew i niższy stopniem od Warrant Officer. W RAFie, Flt Sgt jest stopniem starszego podoficera. Flt Sgt nosi na swoim pagonie [podobnie jak w BA/RMC] koronę i trzy paski. Flt Sgt jest stopniem podoficera służącego na płycie lotniska.
Historia stopnia Stopień pochodzi z Royal Flying Corps (RFC) z 1912 roku, który później został przyjęty przez nowo utworzony RAF w 1918 roku. Flt Sgt z RFC nosił na rękawie czteropłatowe śmigło między koroną a 3 sierżanckimi paskami.

FLIGHT SERGEANT AIRCREW [skrót: FS Acr lub Flt Sgt Act]
Flight Sergeant Aircrew to odpowiednik St. Sierżanta WP [oznaczenie NATO: OR-7] oraz Staff Sergeant/Colour Sergeant w BA i RMC. FS Acr jest starszy stopniem od Sergeant/Sergeant Aircrew/Chief Technician, równy stopniem Flight Sergeant i niższy stopniem od Warrant Officer. W RAFie, FS Acr jest stopniem starszego podoficera. FS Acr nosi na swoim pagonie orła, umieszczonego pomiędzy koroną a trzema paskami. FS Acr jest stopniem podoficera służącego na pokładzie samolotu.

WARRANT OFFICER [skrót: WO]
Warrant Officer to odpowiednik St. Chorążego Sztabowego WP [oznaczenie NATO: OR-9] oraz Warrant Officer Class 1 w BA/RMC. WO jest równy stopniu Master Aircrew i najwyższym nie-oficerskim stopniem w RAFie. WO nosi na swoim pagonie symbol Royal Arms [noszone przez wszystkich Warrant Officerów w Siłach Zbrojnych Wielkiej Brytanii). Stopień WO jest noszony przez chorążych służących na płycie lotniska.

MASTER AIRCREW [skrót: MAcr]
Master Aicrew to odpowiednik St. Chorążego Sztabowego WP [oznaczenie NATO: OR-9] oraz Warrant Officer Class 1 w BA/RMC. Master Aircrew jest równy stopniu Warrant Officer i najwyższym nie-oficerskim stopniem w RAFie. MAcr nosi na swoim pagonie małą wersję Royal Arms [noszone przez wszystkich Warrant Officerów w Siłach Zbrojnych Wielkiej Brytanii), z umieszczonym po niżej orłem; całość jest otoczona wieńcem. Awans na Master Aircrew jest podpisywany przez Sekretarza Obrony Narodowej [Secretary of State for Defence]. Stopień MAcr jest noszony przez chorążych służących na pokładzie samolotu.
Zwracając się do żołnierza o tym stopniu, należy go/ją tytułować zgodnie z wykonywaną przez niego/ją specjalizacje np.: Master Signaller (MSig), Master Engineer (MEng), Master Air Electronics Operator (MAEOp) i Master Air Loadmaster (MALM).