W przypadku ataku bronią nuklearną...
W wielkim skrócie MoD oczekuje od żołnierza aby sam znał różnicę między wybuchem zwykłej bomby, a bomby atomowej. Jeśli w pobliżu są cywile, obserwuj ich zachowanie (wrzask, krzyk, panika, dalszy wrzask, wskazywanie palcami grzybu atomowego, nieprzerwany wrzask, "O mój boże!", ucieczka w kierunku przeciwnym do wybuchu, dalszy wrzask). Jeżeli w czasie wybuchu nie ma w pobliżu cywilów, żołnierz sam powinien rozpoznać: oślepiający błysk, fala wysokiej temperatury, fala uderzeniowa, dźwięk wybuchu (następnie promieniowanie, opad radioaktywny oraz efekt EMP).

W takiej sytuacji żołnierz (o ile sam się nie rozpuści w powietrzu albo nie zostanie zabity/ranny przez podmuch i zakładając, że zauważy i rozpozna na czas znaki szczególne wybuchu bomby nuklearnej) powinien:
1. Zamknąć oczy;
2. Położyć się, twarzą do ziemi;
3. Włożyć ręce pod ciało;
4. Leżeć plackiem dopóty, dopóki nie minie fala ciepła oraz dwie fale uderzeniowe;

Warto zaznaczyć, że regulamin z góry zakłada, iż w momencie eksplozji bomby nuklearnej żołnierz ma już na sobie zestaw IPE.

Jeśli przeżyłeś atak bombą nuklearną...
...tak, masz obowiązki do wypełnienia. Żołnierz powinien zameldować:
1. Czas między błyskiem a odgłosem wybuchu bomby.
2. Szerokość grzyba w stopniach lub tysięcznych (mierzona dopiero po odgłosie wybuchu).
3. Rodzaj wybuchu (czy głowica eksplodowała w powietrzu, na ziemi, z pod ziemi).
4. Godzina wybuchu.
5. Współrzędne pozycji, z której zaobserwowano wybuch.

W przypadku ataku bombą chemiczną...
Według regulaminu żołnierz po usłyszeniu alarmu (GAS GAS GAS! lub Fallout Fallout Fallout!) powinien założyć maskę przeciwgazową w 9 (lub mniej) sekund (czynność ta jest opisana tutaj, punkty 18-34). Fani sci-fi oraz fantasy dostaną wypieków na twarzy gdy przeczytają to: zestaw IPE powinien być założony bez względu na to, gdzie i w jakiej pozycji znajduje się żołnierz (łącznie z pozycją zasadniczą, siedzeniem w ciasnym okopie lub wewnątrz pojazdu).

MoD oczekuje, że żołnierz sam zauważy i rozpozna użycie bomby chemicznej. Dla tego też powinien być wyjątkowo podejrzliwy, jeśli zobaczy wrogi (lub nieznany) samolot lecący na niskim pułapie, dym, dziwną mgłę, spadające z nieba kropelki lub poczuje nosem dziwny (nieznany) zapach.

Jeśli dalej nie zorientuje się w sytuacji, powinien obserwować zmiany zachodzące w kolegach oraz w samym sobie np. zatracenie wzroku, podrażnienie oczu, nagły ból głowy, trudność w skupieniu się, ból w klatce, nad produktywność śliny lub cieknący nos. O ile nie umrze lub nie stanie się sparaliżowany, żołnierz powinien wykonać procedurę zakładania zestawu IPE i nie zapomnieć krzyknąć GAS GAS GAS!

Jeśli przeżyłeś atak bombą chemiczną...
...tak, masz obowiązki do wypełnienia. Żołnierz powinien zameldować:
1. Godzinę o której atak został przeprowadzony oraz czas trwania ataku.
2. Miejsce ataku.
3. Sposób dostarczenia bomby chemicznej.
4. Rodzaj bomby chemicznej.

W przypadku ataku bombą biologiczną...
MoD nic nie napisał.