Poziomy zagrożenia ataku bronią NBC
Istnieją 4 poziomy zagrożenia ataku bronią NBC: low, medium, high oraz black:

LOW (niski poziom zagrożenia) Żołnierz nosi zestaw IPE przy sobie przez cały czas, gotowy do założenia w każdej chwili.

MEDIUM (średni poziom zagrożenia) Żołnierz ma na sobie kombinezon (spodnie oraz kurtkę). Bezpieczne miejsce do przechowywania sprzętu, plecaków, pojazdów, składów amunicji, rannych oraz żołnierzy musi być przygotowane i przetestowane.

HIGH (wysoki poziom zagrożenia) Żołnierz ma na sobie założony pełen zestaw IPE z wyjątkiem maski przeciwgazowej. Sprzęt, plecaki, pojazdy, skład amunicji, ranni oraz żołnierze powinni się schować we wcześniej przygotowanym bezpiecznym miejscu.

BLACK (W-oczekiwaniu-na-śmierć poziom zagrożenia) Żołnierz ma na sobie pełen zestaw IPE (łącznie z maską przeciwgazową), schowany w bezpiecznym miejscu (np. dno okopu przykryte plandeka od góry).