POWRÓT

ŻOŁNIERZ ZAWODOWY: warunki wsątpienia do armii

Każdy kandydant/ka do służby jako żołnierz zawodowy w Armii Brytyjskiej musi spełnić podstawowe wymagania:
 • WIEK Aby móc wykonać 22-letni kontrakt kandydant/ka musi być w wieku od 16 do 33 lat w dniu wstępowania do armii. Kandydaci powyżej 33 roku życia są przyjmowani do armii, jednak otrzymują oni krótszy kontrakt do podpisania. Kandydant/ka poniżej 18 roku życia potrzebują pisemnego zezwolenia rodziców na wstąpienie ich dziecka do Armii.
 • OBYWATELSTWO Kandydant musi posiadać obywatelstwo brytyjskie LUB Republic of Ireland lub krajów Commonwealth lub być British Protected Person.
 • REKORD KRIMINALNY Po wysłaniu aplikacji o wstąpienie do armii, każdy kandydant/ka będzie sprawdzany przez armię pod kątem wykroczeń/przestępstw z przeszłości, zanotowanych w aktach policji.
 • WYKSZTAŁCENIE Aplikant nie musi posiadać żadnego wykształcenia, z wyjątkiem podstawowych umiejętności w pisaniu, czytaniu i liczeniu. Umiejętności te będą sprawdzone za pomocą prostego BARB Test . Pytania są wyświetlane na ekranie dotykowym. Na podstawie wyniku z testu kandydant/ka dowie się, w jakich rodzajach wojsk może służyć.
 • ZDROWIE Kandydant/ka musi przejść egzamin medyczny, przeprowadzany przez Army Development and Selection Centre. Dalsze badania są przeprowadzane przez Army Training Centre, które jest odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń do rozpoczęcia służby wojskowej. Badania skupiają się na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym.
 • SELEKCJA Każdy kandydant/ka musi przejść i zdać selekcję prowadzoną przez Army Development and Selection Centre.
 • ŻOŁNIERZ ZAWODOWY: selekcja

  Proces selekcji składa się z następujących 5 kroków:
 • 1 KROK: Porady i informacje Potencjalny kandydant może otrzymać poradę oraz informacje na stronie Armii Brytyjskiej, odwiedzając koszary wojskowe lub zgłaszając się do Army Careers Office.
 • 2 KROK: Wysłanie aplikacji Potencjalny kandydant/ka musi pójść do Recrutigin Office i przejść interview (interview jest przeprowadzane przez żołnierza w stopniu sierżanta). W czasie interview, kandydant/ka wypełnia odpowiednie formularze i wstępnie omawia wybór rodzaju wojsk w której kandydant/ka chciałby wstąpić. Po zakończeniu tych formalności, kandydant/ka podejmuje test BARB. Wynik testu decyduje, do jakich wojsk najlepiej nadaje się kandydant/ka.
 • 3 KROK: Selekcja Kandydant/ka musi stawić się w Army Development and Selection Centre (w skrócie ADSC). Selekcja trwa 36 godzin. W tym czasie kandydant/ka przechodzi kolejne badania medyczne, ma możliwość rozmowy z rekrutami (którzy przeszli selekcję i rozpoczęli szkolenie), podejmie test fizyczny, otrzyma lekcję z wojskowości oraz przejdzie kolejne interview (tym razem z oficerem).
 • 4 KROK: Złożenie przysięgi. Każdy kandydant, który po sukcesywnym przejściu selekcji zdecyduje się wstąpić do Armii Brytyjskiej musi zlożyć przysięgę. Przysięga jest składana przed rozpocząciem podstawowego szkolenia. Jeśli po złożeniu przysięgi ochotnik nie stawi się na miejsce, traktowany jest jak dezerter (ponieważ po złożeniu przysięgi podlega prawu wojskowemu - Military Law).
 • 5 KROK: Rozpoczęcie szkolenia Phase 1 Army Development and Selection Centre musi wydać zgode na rozpoczęcie szkolenia. Recruiting Office skondaktuje się z kadydatem/kandydatką aby dokończyć papierkową robotę oraz poda adres, datę i godzinę stawienia się do rozpoczęcia szkolenia (Phase 1) w Army Training Regiments lub w Infantry Training Centre.
 • OFICER ZAWODOWY: warunki wstąpienia do armii

  Każdy kandydant/ka na patent oficerski w Armii Brytyjskiej musi spełnić podstawowe wymagania:
 • WIEK Cywilny kandydant/ka musi być w wieku między 17 lat i 9 miesięcy a 29 lat, aby móc aplikować do szkoły oficerskiej w Sandhurst. Dla kandydatów/kandydatek w wieku 16-17 lat istnieje możliwość wstąpienia do liceum wojskowego (Welbeck - Defence 6th Form College). Żołnierzy/podoficerów zawodowych nie obowiązuje limit wiekowy.
 • OBYWATELSTWO Każdy kandydant/ka do szkoły oficerskiej powinien posiadać obywatelstwo brytyjskie, irlandzkie lub Commonwealth.
 • REKORD KRYMINALNY Każdy kandydant/ka będzie przejdzie szczegółowe sprawdzanie akt w policji, czy w przeszłości popełnił jakie kolwiek przestępstwa.
 • WYKSZTAŁCENIE Każdy kandydant/ka musi posiadać minimum 35 punktów ALIS (Advanced Level Information System) składających się z najlepszych wyników z 7 przedmiotów gimnazjalnych (tzw. angielski GCSE/szkocki Standard Grade) - akceptowane oceny to celujący, b. dobry oraz dobry (angielski GCSE: A-C; szkocki Standard Grade: 1-3); w listę przedmiotów muszą zaliczać się oceny z matematyki, języka angielskiego, dowlonego przedmiotu ścisłego oraz dowolnego języka obcego. Poza tym każdy kandydant/ka musi posiadać zdaną maturę z przedmiotów zaawansowanych oraz zwykłych (angielskie AS Level oraz A Level; szkockie Advanced Higher oraz Higher). Łączna ilość punktów za oceny musi wynosić równowartość 180 UCAS Tariff (punkty potrzebne aby dostać się na studia w UK).
  Niektóre korpusy w Armii wymagają dodatkowych kwalifikacji aby móc aplikować na oficera (np. są to korpusy medyczne, techniczne lub też inżynieryjne).
 • ZDROWIE W czasie selekcji, każdy potencjalny kandydant/ka na oficera musi wypełnić kwecjonariusz, który zostanie przejrzany przez oficera medycznego. Celem kwestionariusza jest sprawdzenie, czy kandydant/ka nie ma chorób w rodzinie, które mogłyny w przyszłości utrudnić służbę. Jeśli oficer medyczny nie ma żadnych zastrzeżeń, kandydant/ka musi zdać egzamin medyczny w czasie trwania selekcji.
 • SELEKCJA Kandydant/ka musi przejść selekcję Army Officer Selection Board (AOSB) trwającą 3 i pół dnia (kandydaci do Sandhurst). Kandydaci do Welbeck muszą przejść 24-godzinną selekcję.
 • Warunki wstąpienia dla kandydatów/kandydatek na oficera są o zdecydowanie bardziej zaoostrzone niż te w przypadku dla żołnierza zawodowego. Jako ciekawostkę mogę dodać, że kandydant/ka na oficera musi posiadać także akt urodzenia, stwierdzający, że faktycznie urodzili się w UK/Irlandi/Commonwealth. Drugą ciekawostką są wymagania odnośnie wykształcenia: przeciętny brytyjczyk dostaje mierne oceny z testu gimnazjalnego (GCSE/Standard Grades), i tylko Ci "lepsi" zostają, by robić maturę (A Level/Higher), i tylko Ci "najlepsi" faktycznie ją zdają. AS Level/Advanced Higher to tak naprawdę odpowiednik pierwszego roku studiów w wybranym w przedmiocie - tyle, że nauczyony i zdawany w szkołach publicznych. Ponieważ poziom i wymagania AS Level/Advanced Higher są naprawdę na wysokim poziomie, mało ludzi się na to decyduje, a jeszcze mniej zdaje końcowy egzamin.
  Wspomniane wczesniej UCAS Tariff Points to punkty potrzebne studentom aby dostać się na studia w UK. Punkty te zdobywa się zdając z przedmiotów maturalnych (tych zwykłych jak i zaawansowanych). Zazwyczaj ocena celująca z jednego przedmiotu maturalnego (zwykły) jest równowarta 60 punktów taryfowych. Aby dostać się na studia, trzeba zdobyć między 180-240 punktów. Najwyższą poprzeczkę stawia uniwersytet w Oxfordzie - 360 punktów (równowartość 3 ocen celujących z zaawansowanych przedmiotów maturalnych).

  OFICER ZAWODOWY: selekcja

  • 1 KROK: Porady i informacje Kandydaci powinni zasiągnąć porady od Army Careers Adviser. Będą też mogli zorganizować spotkania z regimentami lub korpusami aby się zapoznać z rodzajami wojsk i służb oraz żeby przejść pierwsze interview.
  • 2 KROK: Sponsorowanie przez regiment/korpus Potencjalny Oficer muszą być zasponsorowani przez regiment lub korpus. Ich wybór rodzaju wojsk/służb nie jest jeszcze ostateczny, a wszelkie porady i sugestie Potencjalny Oficer może zasięgnąć od Army Careers Adviser. Dopiero w drugiej połowie nauczania w szkole oficerskiej Sandhurst, podobnie regiment lub korpus nie będzie oferował na 100% stanowiska.
  • 3 KROK: Informacje odnośnie seleckji Army Officer Selection Board Wszyscy kandydaci (także ci posiadający już wykształcenie jak lekarze, psychoterapeuci, sanitariusze, kapelani, weterynarze, dentyści, prawnicy i pielęgniarki) muszą przystąpić do selekcji AOSB. Przed przystąpieniem do samej selekcji, kandydaci muszą przybyć na krótkie szkolenie informujące i zapoznające Potencjalnych Oficerów z procedurami i rodzajami testów w czasie selekcji AOSB. Szkolenie to trwa półtora dnia. Po zakończonym szkoleniu, kandydaci są informowani, czy mogą bezpośrednio iść na selekcję AOSB, czy też potrzebują dodatkowego treningu.
  • 4 KROK: Wysłanie aplikacji do szkoły oficerskiej Gdy kandydant zostanie zasponsorowany przez regiment/korpus, otrzyma on podanie do szkoły oficerskiej. Po wysłaniu aplikacji, kandydant zostanie poinformowany kiedy będzie mógł przystąpić do selekcji AOSB.
  • 5 KROK: Egzamin medyczny W czasie selekcji AOSB, każdy kandydant/ka musi zdać pełen wojskowy egzamin medyczny. Dodatkowo, każdy kandydant/ka musi zademonstrować swój potencjał aby sprostać wymaganiom jakie armia stawia przed oficerem.
  • 6 KROK: Selekcja Army Officer Selection Board Selekcja trwa 3 i pół dnia w czasie których kandydaci przechodzą serię testów sprawdzających ich inteligencję, zdolności praktyczne i przywódcze. Każdy z nich będzie musiał też przejść test fizyczny. Wyniki selekcji są ogłaszane dzień po zakończeniu selekcji.
  • 7 KROK: Rozpoczęcie nauki w Royal Military Academy Sandhurst Jeśli kandydant/ka pomyślnie zdał selekcję AOSB, otrzyma on/a datę rozpoczęcia Commissioning Course w RMAS.

  Słowa przysięgi

  I (Twoje imię), swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, her heirs and successors and that I will as in duty bound honestly and faithfully defend Her Majesty, her heirs and successors in person, crown and dignity against all enemies and will observe and obey all orders of Her Majesty, her heirs and successors and of the generals and officers set over me.