Wprowadzenie

Royal Yeomanry

Royal Yeomanry widnieje w spisie British Army od ponad 40 lat, mimo tego jest jednym z najmniej znanych regimentów Armii Brytyjskiej. Zadaniem regimentu jest wykonywanie zwiadu i rozpoznania w poszukiwaniu użycia broni CBRN czyli Chemical, Biological, Radiological oraz Nuclear. RY należy do formacji Joint CBRN Regiment, i udziela pomocy innym grupom zwiadu z różnych regimentów Armii Brytyjskiej (The Household Cavalry, Light Dragoons, Queen's Royal Lancers, 9th/12th Royal Lancers oraz Queen's Dragoon Guards).

ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2010
DPM-SOLDIER.PL

Historia
Royal Yeomanry zostało stworzone w 1967 roku w wyniku połączenia 5 różnych regimentów z różnych hrabstw w Wielkiej Brytanii. Od 1967 do 1996 roku nowo powstały regiment pełnił rolę zwiadu za pomocą opancerzonych pojazdów. W 1996 roku Armia Brytyjska utworzyła regiment odpowiedzialny tylko i wyłącznie za walkę z efektami NBC do którego Royal Yeomanry zostało dołączone 3 lata później, 1999 roku.

Od marca 2006 roku RY jest odpowiedzialne tylko i wyłącznie zwiad CBRN. Regiment ten liczy 561 żołnierzy i oficerów.

Struktura
The Royal Yeomanry (RY) należy do wojsk pancernych Armii Terytorialnej. Regiment ten składa się z 5 kompani oraz 1 orkiestry wojskowej:

Beret, badge i inne znaczki
Badge czyli znaczek na berecie został ujednolicony dopiero we wrześniu 2006 roku; przed 2006 rokiem każda z kompani nosiła własny badge.

Beret noszony przez regiment jest w kolorze granatowym (Navy Blue), z wyjątkiem jednej kompanii. Ze względu na korzenie (kawaleria), Kompania W (Westminster Dragoons) ma oficjalne pozwolenie do noszenia czarnego beretu czołgistów .

TRF badge Wszystkie kompanie noszą jednolity TRF: dwa poziome pasy (kolor biały i piaskowy) na zielonym tle (TRF widoczny na obrazku po prawej).

Stable Belt czyli pas noszony przez każdą z kompani jest inny (kolorami). Kolory Stable Beltów są widoczne na obrazku poniżej, pod starymi badgami każdej z kompani (od lewej: kompania A, B, C, S, W oraz orkiestra wojskowa RY).